GOVERNANCE DOCUMENTS

GOVERNANCE DOCUMENTS

Title Documents

Articles of Association

Vedtægter

IR Policy

Guidelines on incentive payments

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning

Remuneration Policy

Vederlagspolitik

Statutory statement of corporate governance, cf. section 107b of the Danish Financial Statements Act (2017)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107b (2017)

Electronic investor communication

Elektronisk investorkommunikation

PANDORA terms of reference of the Audit Commitee

PANDORA terms of reference of the Nomination Commitee

PANDORA terms of reference of the Remuneration Commitee