GOVERNANCE STATEMENT

GOVERNANCE STATEMENT

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107b

Statutory annual corporate governance statement, cf. Section 107b of the Danish Financial Statements Act

Title Date Documents

Redegørelse for god selskabsledelse for regnskabsåret 2017, jf. årsregnskabslovens § 107b (2017)

Corporate Governance Statement for the financial year 2017, cf. Section 107 b of the Danish Financial Statements Act (2017)

Statutory statement of corporate governance, cf. section 107b of the Danish Financial Statements Act (2016)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107b (2016)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107b (2015)

PANDORA corporate governance statutory report 2015

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107b (2014)

PANDORA corporate governance statutory report 2014

Lovpligtig redegørelse for god selskabsledelse for regnskabsåret 2013, jf. årsregnskabslovens § 107b

Statutory statement of corporate governance, cf. section 107b of the Danish Financial Statements Act (2013)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107b (2012)

Statutory statement of corporate governance, cf. section 107b of the Danish Financial Statements Act (2012)