GOVERNANCE STATEMENT

GOVERNANCE STATEMENT

Title Date Documents

Statutory statement of corporate governance, cf. section 107b of the Danish Financial Statements Act (2018)

Redegørelse for god selskabsledelse for regnskabsåret 2017, jf. årsregnskabslovens § 107b (2017)

Corporate Governance Statement for the financial year 2017, cf. Section 107 b of the Danish Financial Statements Act (2017)

Statutory statement of corporate governance, cf. section 107b of the Danish Financial Statements Act (2016)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107b (2016)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107b (2015)

PANDORA corporate governance statutory report 2015

PANDORA corporate governance statutory report 2014

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107b (2014)

Statutory statement of corporate governance, cf. section 107b of the Danish Financial Statements Act (2013)

Lovpligtig redegørelse for god selskabsledelse for regnskabsåret 2013, jf. årsregnskabslovens § 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107b (2012)

Statutory statement of corporate governance, cf. section 107b of the Danish Financial Statements Act (2012)