PANDORA LEVERER PÅ DE FINANSIELLE FORVENTNINGER OG PÅBEGYNDER TO-ÅRIG TRANSFORMATION FOR AT ’REIGNITE A PASSION FOR PANDORA’ – OMKOSTNINGER REDUCERES MED DKK 1,2 MIA.

News Details

PANDORA LEVERER PÅ DE FINANSIELLE FORVENTNINGER OG PÅBEGYNDER TO-ÅRIG TRANSFORMATION FOR AT ’REIGNITE A PASSION FOR PANDORA’ – OMKOSTNINGER REDUCERES MED DKK 1,2 MIA.

February 5, 2019

Pandora annoncerer i dag de næste faser af Programme NOW, som følger de vigtige ændringer, der blev gennemført i 2018 med en ny midlertidig ledelse og en re-fokusering af netværksstrategien.

En grundig analyse af de udfordringer, som Pandora står overfor, har vist, at: Brandet har en høj genkendelsesgrad, men mangler klar positionering; Pandora kan forbedre dets relevans blandt forbrugerne og tilbyde dem en mere inspirerende shopping-oplevelse; Pandora har mulighed for at bygge på sin unikke produktportefølje og opnå bedre effekt i markedet. Disse udfordringer er nogle, selskabet selv kan gøre noget ved, og ved at adressere dem med beslutsomhed kan Pandora på mellemlangt sigt vende tilbage til positiv vækst i det direkte sammenlignelige salg og fortsætte med at levere den bedste lønsomhed i branchen. Med Programme NOW iværksættes den nødvendige transformation af selskabet, herunder den ændrede netværksstrategi, som blev annonceret i november 2018, betydelige investeringer til at ’Reignite a Passion for Pandora’, et nødvendigt kommercielt reset, omkostningsbesparelser på DKK 1,2 mia. og en ny global-lokal måde at drive forretningen på.

En vigtig del af Programme NOW handler om ’Reignite a Passion for Pandora’ baseret på selskabets fortsat stærke fundament og position som verdens bedst kendte smykkebrand. Pandora vil tilføre ny energi til brandet samt inspirere og tiltrække flere kunder, der har en passion for at samle og bære Pandora smykker.

FINANSIELLE HØJDEPUNKTER

 • Pandora leverede et resultat, der var i tråd med selskabets seneste finansielle forventninger for 2018 ved 3% total omsætningsvækst i lokal valuta (DKK 22,8 mia. i omsætning) og 32,5% EBITDA-margin
 • Det totale direkte sammenlignelige salg var i 2018 på -4%, mens det var -7% i det fjerde kvartal. Udviklingen understreger behovet for Programme NOW
 • I 4. kvartal 2018 var EBITDA-marginen 35,7% og i den høje ende af det forventede interval, understøttet af allerede iværksatte omkostningsbesparelser, som gennemføres under Programme NOW
 • I 2018 generede Pandora den bedste cash conversion siden 2014 og distribuerede DKK 5,9 mia. til aktionærerne – det svarer til omkring 20% af den aktuelle markedsværdi
 • Pandora vil fremover give finansielle forventninger til organisk vækst og EBIT-margin. Pandora forventer, at den organiske vækst vil blive mellem -3% og -7% i 2019, hvilket inkluderer en negativ engangseffekt på 3-5 procentpoint fra det kommercielle reset. Forventningerne til EBIT-marginen før omstruktureringsomkostninger er 26%-28%, hvilket svarer til 30,5%-32,5% EBITDA-margin før den nye regnskabsmæssige effekt fra IFRS 16. Omstruktureringsomkostninger i 2019 forventes at være op til DKK 1,5 mia.
 • Pandora returnerer DKK 4 mia. til aktionærerne i 2019.

Med Programme NOW igangsætter vi øjeblikkelige og stærke initiativer som svar på de skuffende resultater i 2018. Vi er overbeviste om, at denne omfattende transformation af selskabet vil tilføre ny energi til Pandora, få os tilbage til bæredygtig vækst og understøtte vores høje indtjening”, siger driftsdirektør Jeremy Schwartz.

“Vi er tilfredse med at have returneret DKK 5,9 mia. tilbage til vores aktionærer i 2018, og vi vil også i 2019 udbetale store beløb til aktionærerne. Det er også positivt, at vi har identificeret muligheder for betydelige omkostningsbesparelser på DKK 1,2 mia., som kan finansiere vores vækstinitiativer og bidrage til vores lønsomhed.”, siger finansdirektør Anders Boyer.

UDVALGTE FINANSIELLE RESULTATER FOR 2018 (1. JANUAR – 31. DECEMBER 2018)

DKK mio.Q4 2018Q4 2017FY 2018FY 2017
Omsætning7.8907.60322.80622.781
Omsætningsvækst, % lokal valuta3%20%3%15%
  Totale direkte sammenlignelige salg, %-7%2%-4%0%
EBITDA2.8133.0507.4218.505
EBITDA-margin, %35,7%40,1%32,5%37,3%
EBIT-margin, %32,0%37,1%28,2%34,2%
Cash conversion, %115,2%103,6%86,4%68,0%

OPDATERING PÅ PROGRAMME NOW
I løbet af andet halvår 2018 har Pandora gennemført en grundig analyse af de udfordringer, som virksomheden står overfor. Analysen har identificeret fire vigtige udfordringer, som, når de rettes, giver mulighed for at genoprette langsigtet bæredygtig vækst.

 1. Uklart brand udtryk: Pandoras brand nyder godt af en høj genkendelsesgrad indenfor smykkeindustrien, men mangler en skarp identitet og et brand-promise, som begejstrer den moderne forbruger. Kundeoplevelsen i konceptbutikkerne og på Pandoras eSTORE kan forbedres betydeligt og dermed forstærke forbrugernes engagement i brandet.
 2. For få initiativer til at samle på charms: Til trods for Pandoras fokus på at introducere nye produkter, har markedsføring, visuel merchandising og eksekvering i detailleddet ikke givet nuværende og nye kunder tilstrækkelig tilskyndelse til at købe, bære og samle flere armbånd og charms, som er kerneprodukterne i Pandoras sortiment.
 3. For kraftigt push: Stigende kampagneaktivitet har udvandet brandet og medført, at forbrugerne venter på den næste kampagne i stedet for at købe til fuld pris. Derudover har de mange nye produktlanceringer, kombineret med en umoden merchandising-proces, ført til en ustruktureret sortiment-præsentation i butikkerne og et stadigt større varelager.
 4. Mangelfuld eksekvering: En decentral organisationsstruktur har udfordret sammenhængen mellem den overordnede globale retning og den lokale eksekvering. Dette har resulteret i langsom eksekvering i forbindelse med bl.a. opgradering af merchandising, omni-channel, butiksdesign og loyalitetsprogrammer.

Programme NOW er en omfattende to-årsplan, som skal adressere disse udfordringer og sikre en langsigtet bæredygtig vækst. Som det første skridt i programmet annoncerede Pandora i november 2018 en ændring af netværksstrategien, som indebærer betydeligt færre opkøb af grossistbutikker og færre butiksåbninger. Ændringen af den strategiske retning er gennemført som planlagt, og der er ikke underskrevet nye overtagelsesaftaler i 4. kvartal 2018.

De næste fire skridt i Programme NOW er beskrevet nedenfor:

1: Kommercielt reset
Pandora vil sætte fokus på push-effekten via et kommercielt reset for at reducere antallet af ikke-værdiskabende tilbudskampagner betydeligt og forbedre varelagrene i grossistnetværket.

Kampagner: For at beskytte den langsigtede brandværdi, øge fuldprissalg over tid og skabe et kommercielt miljø som er fremmende for nye innovations- og markedsføringsinitiativer, reducerer Pandora kampagneaktiviteten og antallet af tilbudskampagner mellem de store gave- og detail-kampagneperioder. Tilbudskampagner i de store og relevante gaveperioder bevares. Dette vil give en sundere og mere bæredygtig omsætning på langt sigt, men vil have en kortsigtet negativ effekt på omsætningsvæksten.

 • Pandora forventer, at den organiske vækst og det direkte sammenlignelige salg vil blive negativt påvirket i 2019 med 2-4 procentpoint. Dette er en engangseffekt, som vil bringe omsætningen til et lavere, men mere bæredygtigt niveau.

Lagerbeholdning i grossistnetværket. Pandora vil hjælpe med at nedbringe antallet af langsomt-sælgende varer på lager og påbegynde tilbagekøb af lagre på udvalgte markeder.

Derudover ændrer Pandora størrelsen af New Product Introductions (NPI) indsalgspakker. Dette vil øge fokus på salget ud af butikkerne, reducere antallet af langsomt-sælgende varer samt mindske den samlede lagerbeholdning. Den ændrede størrelse af NPI indsalgspakkerne vil øjeblikkeligt komme grossistpartnerne til gode, da det frigiver likviditet og nedsætter risikoen for at opbygge overskydende lagerbeholdninger, samtidigt med at det giver Pandora mulighed for at reagere hurtigere og genopfylde varelagrene baseret på faktisk kundeefterspørgsel. 

 • Tilbagekøb af varelagre forventes i 2019 at påvirke den rapporterede EBIT-margin negativt med omkring 2 procentpoint. Denne ekstraordinære omkostning vil blive inkluderet direkte i vareforbrug og vil blive rapporteret som en omstrukturerings-omkostning.
 • Den ændrede størrelse af NPI indsalgspakker forventes i 2019 at påvirke den organiske vækst negativt med omkring 1 procentpoint. Dette er en engangseffekt i 2019.

2: Reignite a Passion for Pandora
Selvom Pandora med succes har opbygget det bedst kendte brand i smykkeindustrien, er der behov for mere klarhed i vores brandudtryk for at tilføre ny energi til brandet og inspirere kunderne til at fortsætte med at samle på charms. Det kræver en positiv revolution af brandet, ”Reignite a Passion for Pandora”, og en ændret balance mellem kommercielle tiltag (kampagner etc.) og efterspørgsel i markedet. Kort sagt vil Pandora øge investeringerne og ambitions-niveauet på tværs af alle elementer i forbrugeroplevelsen.

Historisk set har Pandora haft fokus på produktet. Men selvom nye produkter stadig er en meget vigtig del af opskriften for vækst, så kan dette ikke stå alene. Pandora har i 2019 planlagt yderligere investeringer på DKK 0,5 mia. i driftsomkostninger og omkring DKK 0,2 mia. i CAPEX. Denne ekstra investering vil forbedre centrale elementer i kundeoplevelsen lige fra produkt til butik og markedsføring. Pandora vil lancere følgende initiativer i 2019:

 • Brand: Et nyt brand-promise og en ny visuel identitet er under udvikling. Mod slutningen af 2019 vil det resultere i en ny, anderledes og moderniseret kampagneplatform for alle kanaler, som vil appellere til forbrugere på tværs af generationer.
 • Produkt: Et nyt armbåndskoncept vil blive lanceret i 2019 for at gøre fjerde kvartal ”bigger and better”. Færre kampagneaktiviteter vil give mere tid og plads til, at de nye kollektioner bliver mere synlige for forbrugere i butikkerne. Vi lancerer ligeledes en online ’bracelet builder’, som gør det mere spændende at købe, bære og samle armbånd og charms.
 • Medie- og kanaleksekvering: Pandoras markedsføringsomkostninger bliver øget betydeligt for at øge trafikken til butikkerne og for at imødekomme den dæmpede aktivitet, vi forventer som følge af det kommercielle reset. Pandoras sociale medieplatform vil få et ansigtsløft med øget fokus på at skabe inspirerende indhold og gøre det nemmere at foretage køb.
 • Butiksoplevelse: Et nyt butikskoncept er under udarbejdelse og vil blive testet i udvalgte butikker inden udgangen af 2019.
 • eSTORE og omni-channel: Betydelige forbedringer af den eksisterende eSTORE er under udvikling, herunder enklere navigation samt mere inspirerende produktbeskrivelser og -billeder. Derudover vil en komplet ansigtsløftning af Pandoras eSTORE forbedre kundernes digitale engagement med brandet. Omni-channel elementer, som allerede er blevet testet i USA, vil gradvist blive rullet ud på tværs af både Pandora-ejede konceptbutikker og franchisebutikker.

3: Omkostningsbesparelser
For at finansiere vores vækstinitiativer og understøtte lønsomheden vil Pandora gennemføre besparelser med en run-rate på DKK 1,2 mia. fra slutningen af 2020. Pandora planlægger omkostningsbesparelser på samlet omkring DKK 0,6 mia. i driftsomkostninger og vareforbrug for kalenderåret 2019. Disse omkostningsbesparelser kommer oveni de DKK 0,35 mia. i omkostningsbesparelser, som blev kommunikeret i forbindelse med virksomhedens kvartalsmeddelelse for andet kvartal 2018.

Der er fundet omkostningsbesparelser på tværs af virksomheden. Blandt de større poster er vareforbrug, IT, omkostninger i Pandora-ejede konceptbutikker samt administrative omkostninger.

4: Implementering af nye arbejdsmåder
Vi har analyseret vores organisationsstruktur, hvordan og hvor beslutninger tages, samt i hvilke områder vi kan forbedre vores kapacitet for at styrke virksomhedens udvikling bedst muligt. Dette vil fortsætte som en løbende proces, men følgende fire ændringer vil give en øjeblikkelig og væsentlig forbedring:

 • Chief Creative & Brand Officer vil lede en samlet Produkt & Marketing organisation: For at gennemføre ’Reignite a Passion for Pandora’ og give en stærk kundeoplevelse på tværs af markeder og kanaler samler Pandora sine aktiviteter indenfor design og branding. Stephen Fairchild, Chief Creative & Brand Officer, får det fulde ansvar for det globale brand-udtryk og -eksekvering på tværs af kanaler. Dette er et vigtigt skridt mod en skarpere global-til-lokal eksekvering, hvor lokale markeder eksekverer optimalt ud fra globale retningslinjer.
 • Global merchandising funktion: Pandora opretter en ny global end-to-end merchandising funktion, som skal sikre et optimeret udvalg og varelager i butikkerne. Målet er at understøtte øget salg af produkter til fuld pris, forbedret lagerstyring samt øget trafik til butikkerne. En ny Senior Vice President for Global Merchandising er blevet ansat.
 • En global trading kalender: Pandora vil fra 2019 operere med en global-til-lokal kundeorienteret trading kalender, der vil rumme både produktlanceringer, kampagner, lokale helligdage og mærkedage. Pandora vil ikke længere fokusere indsatsen omkring 7-10 ”drops” eller produktlanceringer men i stedet sætte fokus på 14 ”trading events”, hvor produkt, kampagne og lokale events bliver fremhævet.
 • Performance management: Pandora ændrer performance management systemer, hvilket omfatter timing af business reviews, globalisering af virksomhedens interne rapportering og data samt en tilpasning af incitamentsprogrammer for at skabe bedre sammenhæng mellem disse programmer og værdiskabelsen for vores aktionærer.

Eksekvering: Omstruktureringsomkostninger på op til DKK 2,5 mia. i 2019 og 2020
Pandora forventer op til DKK 2,5 mia. i omstruktureringsomkostninger i 2019 og 2020, hvoraf op til DKK 1,5 mia. vil blive indregnet i 2019. Størstedelen af omkostningerne vil være cash-baserede. 

 • Hovedparten af omstruktureringsomkostningerne relaterer sig til tilbagekøb af varelagre, omkostninger relateret til en række kommercielle omstruktureringer med henblik på at udvikle og implementere en ”brand disruption” samt konsulentomkostninger. Yderligere detaljer vedrørende de kommercielle initiativer vil blive kommunikeret i forbindelse med delårsrapporten for 1. kvartal 2019.
 • Udover omstruktureringsomkostningerne vil omsætning og indtjening blive midlertidigt negativt påvirket i 2019 som følge af det kommercielle reset.

FINANSIELLE FORVENTNINGER FOR 2019
2019 er et transitionsår for Pandora og de finansielle resultater vil blive påvirket betydeligt af tiltagene i Programme NOW.

PARAMETRE I FINANSIELLE FORVENTNINGER ÆNDRES TIL ORGANISK VÆKST OG EBIT-MARGIN
For at styrke performance management og bedre afspejle, hvor værdien skabes for vores aktionærer, ændrer Pandora omsætningsparameter fra total omsætningsvækst i lokal valuta til organisk omsætningsvækst1 (eksklusiv opkøb af butikker samt akkvisitioner). Pandora ændrer også parameter for indtjening til EBIT-margin (fra EBITDA-margin) for at skærpe fokus på brugen af kapital samt minimere udsvingene relateret til den nye regnskabsstandard for leasing forpligtelser (IFRS 16), som er trådt i kraft den 1. januar 2019. Som konsekvens af IFRS 16 vil EBIT-marginen fremadrettet som tommelfingerregel være omkring 0,3 procentpoint højere, mens EBITDA-marginen vil være omkring 4,5 procentpoint højere.

FINANSIELLE FORVENTNINGER TIL 2019

 • Organisk omsætningsvækst forventes at blive mellem -3% og -7%, hvilket inkluderer en negativ engangspåvirkning på 3-5 procentpoint fra den kombinerede effekt af de reducerede indsalgs-pakker (1 procentpoint) og beslutningen om at reducere antallet af kampagneaktviteter (2-4 procentpoint).
 • EBIT-marginen forventes at blive mellem 26%-28%, eksklusiv omstrukturerings-omkostninger på op til DKK 1,5 mia. relateret til Programme NOW. Til sammenligning svarer dette til en EBITDA-margin – før IFRS 16 indvirkningen – på 30,5%-32,5%. Inklusiv omstruktureringsomkostningerne er den forventede EBIT-margin i 2019 20%-22%.
 2019
Forventninger
 

2018
Forventningsudviklingen
FY 2018
Realiseret
Q3 2018
Tidligere forvent-ninger
Q2 2018
Tidligere forvent-ninger
2018
Tidligere forvent-ninger
Organisk omsætningsvækst, %-3% til -7% Total omsætningsvækst  (lokal valuta)3%2-4%4-7%7-10%
  EBITDA-margin, %32,5%32%32%35%
EBIT-margin ekskl. omstrukturerings-omkostninger, %26%-28%EBIT-margin, %28,2%NANANA
  Anlægsinvesteringer, ca. andel af omsætningen5%5%5%5%

BYGGEBLOKKE TIL HELÅRSFORVENTNINGERNE I 2019

FORVENTNINGER TIL ORGANISK VÆKST
*Venligst find grafen i selskabsmeddelelsen
Pandora forventer at udvide butiksnetværket med netto ca. 75 konceptbutikker i 2019. Butiksåbningerne vil hovedsageligt være i Latinamerika og Kina. Udvidelsen af butiksnetværket forventes at bidrage med omkring 4 procentpoint til den organiske vækst.

Opkøb af butikker – som ikke er inkluderet i organisk vækst – påvirker den totale omsætningsvækst positivt med omkring 2 procentpoint, hvilket primært inkluderer butiksopkøb underskrevet i 2018 samt Taiwan. Den samlede totale omsætningsvækst i lokal valuta forventes derfor at blive i intervallet -1% til -5%.

Væksten i det totale direkte sammenlignelige salg forventes at blive negativ midt-encifret før effekten fra det kommercielle reset. Det er forventet, at initiativerne i Programme NOW primært påvirker det totale sammelignelige salg fra slutningen af 2019 og fremadrettet. Eksklusiv effekten fra det kommercielle reset forventes organisk vækst at blive -2% til 0%. NPI indsalgs-pakker vil påvirke den organiske vækst med omkring -1 procentpoint, mens reduktionen af kampagneaktiviteter påvirker det totale direkte sammenlignelige salg samt den organiske vækst negativt med 2-4 procentpoint. I 2019 kan det rapporterede totale direkte sammenlignelige salg derfor blive negativ højt-encifret.

FORVENTNINGER TIL EBIT-MARGIN – BYGGEBLOKKE
*Venligst find grafen i selskabsmeddelelsen
Diagrammet herover viser de vigtigste byggeklodser for udviklingen i EBIT-marginen i 2019. Dertil gives følgende forklaring:

 • I forbindelse med delårsrapporten for 2. kvartal 2018 nævnte Pandora, at det var muligt at forbedre marginen med 3 procentpoint som følge af bl.a. færre butiksopkøb, mindre lagerreduktion i grossistnetværket, omkostningsbesparelser osv. Dette er stadig gældende, bortset fra, at det forventes, at lagerreduktionen i grossistnetværket fortsætter, hvorfor marginforøgelsen fra disse faktorer kun er 2 procentpoint i 2019.
 • “Andet” inkluderer margin-indvirkning fra bl.a. længere produktionstid på nye produkter, inflation osv.
 • Omstruktureringsomkostningerne på omkring 6 procentpoint (op til DKK 1,5 mia.) i 2019 består af:
 • Lagertilbagekøb i grossistnetværket på udvalgte markeder vil påvirke EBIT-marginen negativt med omkring 2 procentpoint.
 • Omkring 4 procentpoint vil skyldes eksekveringen af programmet og reduktion af omkostninger. Størstedelen af omstruktureringsomkostningerne vil blive bogført som driftsomkostninger.

Anlægsinvesteringerne for året forventes at blive DKK 1,2-1,5 mia. Dette inkluderer investeringer i både Pandora-ejede butikker, IT og fortsat optimering af virksomhedens produktionsfaciliteter i Thailand. Anlægsinvesteringer direkte relateret til Programme NOW forventes at blive omkring DKK 200 mio. og relaterer sig primært til investeringer i onlinehandel, omni-channel-muligheder samt kommercielle projekter i forbindelse med ’Reignite a Passion for Pandora’.

Den effektive skatteprocent i 2019 forventes at blive i intervallet 22%-23%.

Med de nuværende valutakurser i forhold til den danske krone forventes væksten for helåret i danske kroner at blive omkring 0-1 procentpoint højere end i lokal valuta.

FINANSIELLE AMBITIONER PÅ MELLEMLANGT SIGT
Som et resultat af Programme NOW annulleres de finansielle mål samt de tilhørende delmål, som blev kommunikeret i forbindelse med kapitalmarkedsdagen den 16. januar 2018.

På mellemlangt sigt er Pandoras ambition at levere langtidsholdbar, positiv organisk vækst og lønsomhed på det bedste niveau i branchen. Organisk vækst vil være drevet af lav- til midt-encifret vækst i det direkte sammenlignelige salg kombineret med en fortsat kontrolleret udvidelse af butiksnetværket i underpenetrerede områder.

ÆNDRING AF KAPITALSTRUKTURSPOLITIK SOM FØLGE AF IFRS 16
Med implementeringen af IFRS 16 vil alle leasingaftaler (for eksempel husleje) blive klassificeret som gæld. Som følge heraf øges Pandoras nettorentebærende gæld med cirka DKK 4,2 mia. Ydermere vil leasingomkostninger, som førhen var klassificeret som driftsomkostninger, nu blive klassificeret som afskrivninger. Dette vil øge EBITDA med omkring DKK 1 mia.

Nettorentebærende gæld set i forhold til EBITDA vil stige med omtrent 0,5 gange. Selskabets kapitalstruktur ændres fra en målsætning om nettorentebærende gæld svarende til 0 - 1 gange EBITDA til i stedet 0,5 til 1,5 gange EBITDA for at afspejle implementeringen af IFRS 16.

PROGRAMME NOWS PÅVIRKNING PÅ KAPITALSTRUKTURSPOLITIKKEN
Under Programme NOW vil Pandora fortsætte med at generere betydelige frie pengestrømme og udbetale al overskydende kapital til aktionærerne. Regnskabstallene vil blive markant påvirket af omstruktureringsomkostninger i løbet af transitionsperioden. Da disse kun vil være af midlertidig karakter, vil Pandora se på gældsætningsgraden eksklusive omstrukturerings-omkostninger, når det skal afgøres hvor meget kapital, der skal distribueres til aktionærerne. Pandora forventer derfor midlertidigt at overstige den øvre ende af den rapporterede gældsætningsgrad i 2019.

SAMLET UDLODNING PÅ DKK 4 MIA. TIL AKTIONÆRER I 2019
For 2019 foreslår bestyrelsen, at der returneres samlet DKK 4 mia. til aktionærerne svarende til omkring 13% af Selskabets aktuelle markedsværdi.

Pandoras udlodningspolitik er at udlodde et stabilt til stigende ordinært udbytte, og at returnere al overskydende kapital gennem aktietilbagekøb. Dette blev annonceret i forbindelse med årsrapporten 2016. I tråd hermed foreslår bestyrelsen, at der udbetales udbytte svarende til DKK 18 per aktie (DKK 1,8 mia.) og tilbagekøbes egne aktier for et beløb på op til DKK 2,2 mia.

DKK mia., årlig forpligtelseHelåret 2019
Foreslået
Helåret 2018
Realiseret
Helåret 2017
Realiseret
Helåret 2016
Realiseret
Udbytte (Ordinær + halvårlig)1,81,94,01,5
Nominelt udbytte per aktie, DKK18183613
Aktietilbagekøbsprogram2,24,01,84,0
Samlet udlodning4,05,95,85,5

UDBYTTE - FASTHOLDT PÅ DKK 18 PER AKTIE FOR 2019
I 2018 udbetalte Pandora et ordinært udbytte på DKK 9 per aktie samt et halvårligt udbytte på DKK 9 per aktie i forbindelse med regnskabet for første halvår. Pandora udbetalte samlet DKK 18 per aktie (DKK 1,9 mia.) i 2018.

På baggrund af resultaterne for 2018 foreslår bestyrelsen, at der udbetales udbytte på DKK 1,8 mia. i 2019. Dette inkluderer et ordinært udbytte på DKK 9 per aktie samt et yderligere halvårligt udbytte på DKK 9 per aktie i forbindelse med resultatet for første halvår 2019.

AKTIETILBAGEKØBSPROGRAM PÅ DKK 4 MIA. FOR 2018
I forbindelse med årsrapporten for 2017 offentliggjorde Pandora planer om at tilbagekøbe egne aktier for et beløb på op til DKK 4,0 mia. i et aktietilbagekøbsprogram fra den 14. marts 2018 til 13. marts 2019. I 2018 blev der tilbagekøbt 7.437.025 egne aktier, svarende til en transaktionsværdi på DKK 3,2 mia. Formålet med programmet er, at nedbringe Pandoras aktiekapital og opfylde de forpligtelser, der måtte opstå i forbindelse med aktieoptions-programmer for Selskabets medarbejdere. På den ordinære generalforsamling i 2019 vil bestyrelsen foreslå en nedsættelse af Selskabets aktiekapital med et nominelt beløb på DKK 10.029.003 gennem annullering af 10.029.003 egne aktier a DKK 1, svarende til 9,1% af Selskabets samlede aktiekapital.

AKTIETILBAGEKØBSPROGRAM PÅ DKK 2,2 MIA. FORESLÅET FOR 2019
Bestyrelsen foreslår at lancere et nyt aktietilbagekøbsprogram i 2019, hvor Selskabet vil tilbagekøbe egne aktier for et beløb på op til DKK 2,2 mia. De aktier, der opkøbes som led i programmet vil, ligesom forrige år, primært blive anvendt til at nedbringe Selskabets aktiekapital samt opfylde de forpligtelser, der måtte opstå i forbindelse med aktieoptionsprogrammer for Selskabets medarbejdere. Aktietilbagekøbsprogrammet vil løbe fra den ordinære generalforsamling (13. marts 2019) til senest den 19. marts 2020.

TELEFONKONFERENCE
Der afholdes i dag kl. 11.00 en telefonkonference for investorer og finansanalytikere, som kan følges på www.pandoragroup.com. Den tilhørende præsentation vil være tilgængelig på hjemmesiden en time inden telekonferencen.

Investorer og analytikere bedes benytte følgende telefonnumre:
Danmark: 35 44 55 83
Storbritannien (internationalt): +44 0 203 194 0544
USA: +1 855 269 2604

OM PANDORA
PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndforarbejdede og moderne smykker af høj kvalitet til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere end 100 lande fordelt på seks kontinenter via mere end 7.700 forhandlere, herunder mere end 2.700 konceptbutikker.

PANDORA blev stiftet i 1982 og har hovedkontor i København. PANDORA beskæftiger på verdensplan over 29.000 medarbejdere, hvoraf flere end 14.000 arbejder i Thailand, hvor virksomheden fremstiller sine smykker. PANDORA er noteret på Nasdaq Copenhagen. I 2018 udgjorde PANDORAs samlede omsætning DKK 22,8 mia. (ca. EUR 3,1 mia.).

KONTAKT
For yderligere information kontakt venligst:

INVESTOR RELATIONS   
Brian Granberg
Senior Investor Relations Officer
Telefon: 7219 5344

brgr@pandora.net

 

Christian Møller
Investor Relations Officer
Telefon: 7219 5361
chmo@pandora.net

 

 

 
CORPORATE COMMUNICATIONS
Johan Melchior
Director External Relations
Telefon: 4060 1415
jome@pandora.net

 
  

Bemærk: Som annonceret i delårsrapport for 3. kvartal 2018, vil delårsrapporter og årsrapporter ikke længere blive offentliggjort på dansk. Delårsrapporten på de følgende sider er derfor kun tilgængelig på engelsk
1 Organisk vækst er en alternativ finansiel KPI, som ikke er defineret af IFRS, se note 1.1 i Årsrapporten 2018.


Vedhæftede filer