November 13, 2017

TRANSAKTIONER I FORBINDELSE MED AKTIETILBAGEKØBSPROGRAM

Den 7. februar 2017 indledte PANDORA et aktietilbagekøbsprogram, jf. Selskabsmeddelelse 350. Programmet gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen). 

Formålet med programmet er at nedsætte PANDORAs aktiekapital samt opfylde forpligtelser i henhold til medarbejderaktie-optionsprogrammer.

Under aktietilbagekøbsprogrammet vil PANDORA tilbagekøbe aktier for et beløb på op til DKK 1.800 mio. i perioden fra den 7. februar 2017 til 6. februar 2018. 

Følgende transaktioner er foretaget under programmet: 

  Antal
aktier
Gennemsnitlig
købspris, DKK
Transaktions-værdi, DKK
I alt, seneste meddelelse  2.434.886     1.642.532.860 
6. november 2017  6.000   594,09  3.564.540 
7. november 2017  6.000   587,88  3.527.280 
8. november 2017  5.000   575,64  2.878.200 
9. november 2017  3.000   590,48  1.771.440 
10. november 2017  5.000   579,31  2.896.550 
I alt akkumuleret i uge 45  25.000     14.638.010 
I alt akkumuleret
under aktietilbagekøbsprogrammet
 2.459.886     1.657.170.870 

Med de ovenstående transaktioner ejer PANDORA i alt 2.784.926 egne aktier, svarende til 2,48% af Selskabets aktiekapital.

I overensstemmelse med Forordning (EU) nr. 596/2014 præsenteres alle transaktioner relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i regnearket vedhæftet denne Selskabsmeddelelse.

OM PANDORA
PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndforarbejdede og moderne smykker af høj kvalitet til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere end 100 lande fordelt på seks kontinenter via ca. 7.700 forhandlere, herunder mere end 2.200 konceptbutikker.

PANDORA blev stiftet i 1982 og har hovedkontor i København. PANDORA beskæftiger på verdensplan mere end 22.300 medarbejdere, hvoraf ca. 13.200 arbejder i Thailand, hvor virksomheden fremstiller sine smykker. PANDORA er noteret på Nasdaq Copenhagen. I 2016 udgjorde PANDORAs samlede omsætning DKK 20,3 mia. (ca. EUR 2,7 mia.).

KONTAKT
For yderligere information kontakt venligst:

INVESTOR RELATIONS                            
Magnus Thorstholm Jensen
Vice President, Head of Investor Relations
+45 7219 5739
mtje@pandora.net
MEDIA RELATIONS
Martin Kjærsgaard Nielsen
Global Head of Media Relations

+45 50 77 52 71
mnie@pandora.net

Brian Granberg
Investor Relations Officer
+45 7219 5344
brgr@pandora.net
 

 

File Size
PDF Download pdf 363.7 KB
Spreadsheet Download xlsx 45.5 KB

Close window | Back to top