For consumers

PANDORA

General Meetings

ANNUAL GENERAL MEETING 2017

Pandora A/S’ Annual General Meeting was held on Wednesday 15 March 2017 at 10:00 AM CET at Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 Copenhagen V, Denmark

PANDORA A/S
Legal Department
Havneholmen 17 – 19
1561 Copenhagen V

Annual General Meeting 2017
PDF Course of Annual General Meeting 241.8 KB
PDF Forløb af ordinær generalforsamling 237.8 KB
PDF Indkaldelse med dagsorden og fuldstændige forslag 481.9 KB
PDF Notice convening AGM including agenda and complete proposals 486.2 KB
PDF Tilmeldingsblanket - Fuldmagt - Brevstemme 2017 301.8 KB
PDF Registration form - Proxy - Postal vote 2017 251.8 KB
PDF Antal aktier og stemmerettigeder på datoen for indkaldelsen til AGM 2017 218.8 KB
PDF Number of shares and voiting rights at the date of convening the AGM 2017 220.5 KB
PDF Beskrivelse af bestyrelseskandidater 263.3 KB
PDF Description of Board candidates 264.2 KB
PDF Finansielle hoved- og nøgletal  53.7 KB
PDF Financial highlights  54.6 KB
PDF Årsrapport 2016  3.8 MB
PDF Annual Report 2016  3.8 MB
HTML file Investor Portal